NOTĂ DE INFORMARE

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

DE CĂTRE  VA ENGINEERING INSTAL srl

 

Despre această notă de informare

În această notă de informare vă explicăm modul în care are loc prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către VA ENGINEERING INSTAL SRLși în care ne asigurăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent, de o manieră  responsabilă și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal care este aplicabilă.

VA ENGINEERING INSTAL SRL (VA)se angajează să protejeze confidenţialitatea informaţiilor aduse la cunoştinţa sa. În cadrul acestei obligaţii fundamentale, VA se angajează să protejeze şi să folosească în mod corespunzător informaţiile cu caracter personal care au fost colectate prin intermediul website-ului său. În general, intenţia noastră este să colectăm numai datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar de către vizitatorii website-lui nostru si care sunt minim necesare pentru a putea oferi informaţii privind serviciile VA.

Conţinutul acestei note de informare este pur informativ şi nu afectează drepturile pe care vi le oferă legislaţia.

Datele noastre de contact

Denumire completă: VA ENGINEERING INSTAL S.R.L.

Adresă sediu social: București, Sector 5, bdul. M. Kogalniceanu, nr. 17

Număr de telefon 0727.376.723 (disponibil între orele 9.00 – 16.00 (luni - vineri),

Adresă de email: office@vinstal.ro

Datele de contact ale responsabilului nostru cu protecția datelor (aceasta este persoana pe care trebuie să o contactaţi în legătură cu orice probleme referitoare la protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal).

Prenume și nume: POPESCU MIHAI VICTOR

Adresă corespondență:București, Sector 5, bdul. M. Kogalniceanu, nr. 17

Adresă de email: mihai@vinstal.ro

  1. Ce date aledumneavoastră prelucrăm ?

Datele cu caracter personal pe care le vom prelucra sunt datele obținute direct de la dumneavoastră și includ următoarele categorii de date:

Detalii personale, cum ar fi: nume; prenume; cod numeric personal (CNP); serie și număr buletin sau carte de Identitate, restul informațiilor din actul dumneavoastră de identitate;

Detalii de contact, cum ar fi: adresă de domiciliu/ reşedinţă; număr de telefon mobil/fix; număr de fax; adresă de email.

Detalii de plată, cum ar fi: adresă de facturare; numărul contului bancar sau al cardului bancar/ cod IBAN; numele şi prenumele titularului contului bancar;

  1. Sursa din care primim datele dumneavoastră

La momentul plasării unei cereri de informații pe website-ul nostru, la momentul transmiteri unei cereri de informații adresată prin toate mijloacele de comunicare, la momentul încheierii contractului cu noi sau oricând pe parcursul derulării contractului, ne veți furniza  o serie de date care să ne permită identificarea dumneavoastră, și anume: nume; prenume; cod numeric personal (CNP); număr și serie carte de identitate; date de contact (telefon si / sau email), adresă domiciliu.

Odată ce aţi înregistrat şi/sau aţi transmis date cu caracter personal pe website-ul nostru, aţi fost de asemenea, de acord cu folosirea acestor date în conformitate cu această  Notă de Informare. Datele dvs. personale nu sunt folosite în alt scop decât dacăobţinem permisiunea dvs. sau dacă se cere sau se permite prin lege sau standarde profesionale.

VA colectează, în general, numai informaţiile personale necesare pentru a răspunde solicitării vizitatorului. În situaţiile în care sunt necesare informaţii suplimentare, opţionale, veţi fi informat în acest sens în respectiva etapă a colectării datelor. 

VA colectează informaţii personale cu caracter confidenţial numai când persoanele respective oferă în mod voluntar aceste informaţii sau atunci când este necesar sau permis a se colecta asemenea informaţii prin lege.

  1. Temeiurile pe baza cărora prelucrăm datele dumneavoastră

Prelucrăm datele cu caracter personal pentru a putea să răspundem cererilor dvs. de informații, pentru a încheia un contract cu dumneavoastră, la cererea dumneavoastră anterior încheierii unui contract, sau pentru a executa un contract încheiat cu dumneavoastră (prin care ne obligăm să prestăm serviciile noastre).

În ceea ce priveşte comunicările noastre de marketing, prelucrăm datele dumneavoastră pe baza consimţământului la prelucrare pentru acest scop specific.

Putem prelucra datele dumneavoastră pentru  îndeplinirea obligaţiilor noastre de arhivare, a obligaţiilor de a comunica unor autorităţi publice, la cerere, anumite informaţii sau a altor obligaţii legale.

  1. Scopurile pentru care prelucrăm date cu caracter personal

Prestarea de servicii către dumneavoastră în strictă conformitate cu Contractele încheiate.

Comunicări de marketing.Comunicarea cu dumneavoastră prin orice mijloace (de exemplu, email, telefon mobil sau fix, mesaje telefonice (SMS-uri), poştă, mesaje transmise pe platformele de socializare sau în persoană strict în scopul derulării Contractelor încheiate.

Îndeplinirea obligaţiilor noastre legale.Îndeplinirea obligaţiilor noastre legale cu privire la depunerea declarațiilor fiscale, arhivare, ţinerea evidenţelor și a altor obligații pe care legislația ni le impune.

Gestiunea financiară. Eliberarea bonurilor, a facturilor şi a chitanţelor către dumneavoastră; primirea plăţilor de la dumneavoastră inclusiv inregistrarea platilor efectuate de alte persoane in numele dumneavoastra; recuperarea debitelor de la dumneavoastră (inclusiv prin intermediul companiilor specializate în recuperarea de creanţe ; restituirea unor sume de bani; transmiterea de notificări; trimiterea în instanţă; elaborarea de rapoarte financiare/ operaţionale.

Soluţionarea litigiilor.Formularea de cereri şi de apărări înaintea autorităţilor publice şi a altor entităţi care soluţionează litigii.

  1. Cui vom divulga datele dumneavoastră

În anumite situații este posibil să divulgăm datele dumneavoastră către alte persoane fizice sau juridice cum ar fi:

Contabili, auditori, avocați și alți consultanți profesionaliexterni ai noștri– aceștia vor fi obligați prin contractul încheiat cu noi să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră.

Orice instanță relevantădin România  autorizată  să constate exercitarea sau apărarea unui drept al nostru.

Orice achizitori sau posibili achizitori relevanțiîn situația în care vindem sau transferăm toate sau o parte dintre părțile sociale, activele noastre sau afacerea noastră (inclusiv în cazul reorganizării, al dizolvării sau al lichidării noastre) – aceștia vor fi ținuți de o obligație de confidențialitate.

Prestatori de servicii, colaboratori si alti furnizori de servicii conexe; fiecare dintre aceştia fiind obligaţi prin lege sau prin contractul încheiat cu noi să păstreze confidenţialitatea datelor dumneavoastră .

Orice persoană fizică sau juridică împuternicită de noi pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal,  va fi obligată  să respecte legislația protecției datelor cu caracter personal .

În cazul în care VA intenţionează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost obţinute, înainte de această prelucrare ulterioară, vom comunica persoanei vizate, informaţii privind scopul secundar respectiv şi orice informaţii suplimentare relevante.

  1. Cât timp vom stoca datele dumneavoastră

Vom stoca datele dumneavoastră pentru o perioadă cuprinsa intre  3 ani si 10 ani in  acord cu perioada de păstrare stabilită prin Nomenclatorul arhivistic confirmat pentru noi.

Pentru stocarea datelor dumneavoastră (în format electronic) folosim atât servere proprii cât și servere închiriate.

  1. Care sunt drepturile dumneavoastră și cum le puteți exercita

Dreptul de acces la date.Aveţi dreptul de a obţine accesul la datele dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm sau la copii ale acestora; aveţi, de asemenea, dreptul de a obţine de la noi informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date.

Dreptul la rectificarea datelor.Aveţi dreptul de a obţine rectificarea inexactităţilor datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

Dreptul la ştergerea datelor.Aveţi dreptul de a obţine de la noi ştergerea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor.Aveţi dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

Dreptul de a obiecta.Aveţi dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.

Dreptul la portabilitatea datelor.Aveţi dreptul de a primi, într-un format structurat, utilizat în mod curent,transferul către un alt operator al datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

Dreptul la retragerea consimţământului.În situaţiile în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul consimţământului dumneavoastră, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-aţi acordat iniţial consimţământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere.Aveţi dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.

Cum vă puteți exercita drepturile

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi (inclusiv dreptul de a vă retrage consimțământul, atunci când vă prelucrăm datele pe baza acestuia) sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această notă de informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor dumneavoastră de către noi, vă rugăm să folosiţi oricând doriţi detaliile de contact din secţiunea de mai sus (Datele noastre de contact).

 

Sprinklere

Sprinklere

Citeste mai mult

Executie instalatii termice

Executie instalatii termice

Citeste mai mult

Executie instalatii sanitare

Executie instalatii sanitare

Citeste mai mult

Executii instalatii electrice

Executii instalatii electrice

Citeste mai mult

Proiectare instalatii termice

Proiectare instalatii termice

Citeste mai mult

Proiectare instalatii sanitare

Proiectare instalatii sanitare

Citeste mai mult

Proiectare instalatii electrice

Proiectare instalatii electrice

Citeste mai mult

VA Engineering Instal

V A Instal

Portofoliu

In cei peste 14 ani de experienta am adunat un impresionant portofoliu [..]

Citeste mai mult

Mai mult

V A Instal

Despre noi

VA Engineering Instal are ca principal domeniu de activitate proiectarea si executia de lucrari pentru instalatii de constructii [...]

Citeste mai mult

Mai mult

V A Instal

Ofertare

Pentru a va putea realiza o oferta personalizata, va rugam sa ne contactati prin una din metodele afisate pe pagina de contact [...]

Citeste mai mult

Mai mult

V A Instal

Parteneri

Va prezentam cei mai importanti parteneri ai firmei VA Engineering Instal cu ajutorul carora va oferim cele mai bune servicii de peste 14 ani [...]

Citeste mai mult

Mai mult

Cauti o companie solida care sa iti asigure succesul proiectului tau?
Cauti o echipa de profesionisti?
Cauti cele mai inovative solutii si cele mai bune produse de pe piata?

VA Engineering Instal. Oferim toate aceste lucruri de peste 14 ani!
Atribute si valori: Accesibilitate, Exceptie, Flexibilitate, Precizie.

V A Instal

De ce sa alegeti

Solutiile profesionale VA Engineering Instal?

Calitatea materialelor

VA Engineering Instal utilizeaza materiale de cele mai bune calitate, garantand astfel pentru toate proiectele sale. Toate materialele utilizate detin certificari europene si beneficiaza de garantie oferite de furnizorii nostri.Va rugam sa dati click aici pentru a gasi o lista cu principalii nostri parteneri si furnizori gasiti aici

Garantia VA ENGINEERING INSTAL

VA Engineering Instal ofera garantie pentru toate lucrarile executate de 2 ani, comform legislatiei in vigoare. Va oferim suport tehnic atat in perioada de garantie cat si dupa aceea.
Avand in vedere complexitatea si importanta serviciilor si lucrarilor de instalatii termice, sanitare si electrice pe care VA Engineering Instal le realizeaza, managementul firmei a stabilit ca obiectiv prioritar pe termen scurt "Implementarea si certificarea unui Sistem Integrat de management al calitatii si mediului, aliniat la cerintele standardelor ISO 9001:2001 si ISO 14001:2005".  

Mai mult de

150

de clienti multumiti in peste 14 ani de activitate


Portofoliu lucrari   Ce spun clientii nostri

Contactati-ne